Om foreningen

Godthaab

Grundejerforeningen blev stiftet i 1987 i forbindelse med udstykningen af matrikel nr.  Volstrup By  9e  i Godthåb. Grundejerforeningens område udgør 20 husstande. Den stiftende generalforsamling blev  afholdt i januar 1987  på Hotel Svanemøllen i Svenstrup.

Grundejerforeningen minder meget om almindelige foreninger, men det særegne ved  grundejerforening er, at der er tvunget medlemskab, hvis man ejer en ejendom inden for grundejerforeningens område. Der er tinglyst en servitut på de enkelte ejendommen om, at ejeren automatisk er medlem af grundejerforengen. Grundejerne kan dermed ikke undgå at betale bidrag til foreningen ved f.eks. at melde sig ud af foreningen.

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser  i forhold til kommunen og anden myndighed. Grundejerforeninger har ret til at blive hørt i forbindelse med udarbejdelse eller ændringer af lokal-, kommune- og regionalplaner, hvor grundejerforeningen bliver berørt af planerne.  Grundejerforeningen står for drift og vedligehold af privat fællesvej og fællesarealer herunder også vejbelysning.

Grundejerforeningen Pumpens  vedtægter er retningsgivende for grundejerforeningens opgaveløsning og drift.