Generalforsamling

Generalforsamling 

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1 februar.

Generalforsamlingen afholdes i  Ridemandsmølle  eller i Godthåb forsamlingshus.  Der er tradition for, at generalforsamlingen også danner rammen om et socialt arrangement.