Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse :

Formand

Niels Jakob Buch – Pumpestræde 18

Bestyrelsesmedlemmer

  • Jesper Amstrup – Pumpestræde 16
  • Torkild Narud – Pumpestræde 14

Suppleanter

Nanna Dam Overgård

Kirstine Appel

Kasserer

Torkild Narud – Pumpestræde 14

Revisor

Mia Støvring

Årshjul for bestyrelsens arbejde:

Der er udarbejdet et retningsgivende årshjul for bestyrelsens mødevirksomhed:

Der er rammesat  optil 3-4 møder pr. år  afhængig af behov.

Alle foreningens medlemmer er velkommen til at komme med punkter, som de ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til.