Foreningens værdigrundlag

Med udgangspunkt i ” Sammen kan vi mere”  knytter grundejerforeningen i sit virke an til nogle grundlæggende samspilsregler.  Som medlem af grundejerforeningen Pumpen indgår grundejerne i et  fællesskab om de opgaver vedtægterne foreskriver.

Grundejerforeningen Pumpens knytter an til følgende:

  • Fællesskabet i grundejerforeningen er omkostningsorienteret og bestræber at fastholde en solid økonomi med de nødvendige omkostninger.
  • Fællesskabet  bygger på et demokratisk værdigrundlag.
  • Grundejerne i fællesskabet  samarbejder koordineret , aktivt og engageret  med at indfri grundejerforeningens formål og opgaver.
  • Fællesskabet  vægter, at de enkelte medlemmer har indflydelse på foreningens politik og dermed foreningens aktivitet.
  • Kommunikation og dialogen i fællesskabet  om fælles anliggender/beslutninger, der vedrører fællesskabets fælles opgave, er klar og åben og  kendetegnet ved respekt, ligeværdighed og anerkendelse  såvel  mellem bestyrelse-medlemmer og medlem-medlem.
  • Fællesskabet i grundejerforeningen bygger på involvering, ejerskab og fælles ansvar